Yüzünüz Simetrik mi?

Sizin için hazırladığım George Clooney’in üç fotoğrafına bakın. Hangisi orijinal George? Sağdaki mi ortadaki mi soldaki mi? Yüzün sağ ve solu ayrı ayrı alınıp diğer tarafa kopyalandığında inanılmaz bir görüntü çıkıyor karşımıza. Bir çift. Tek insanda yaşayan bir çift. Çift sarmal DNA yapımızdan sonra şaşırtıcı bir konuya giriyoruz.

Beden organları genellikle simetriyi takip eder. Ciğerler, kollar, bacaklar, böbrekler vb. Kalp gibi bazı organlarsa tek. Çiftli yapı birbirini yedekliyor ve görev paylaşımı oluyor. Gelgelelim yüzlerimize bakınca iş oldukça farklılaşıyor.

Şimdi vesikalık bir fotoğrafınızı alın. Çok bilgisayar bilgisi istemiyor. Paint’le bile olur. Fotoğrafınızın bir kopyasını açın. Tam ortadan itibaren sağı ya da solu seçin. Resim menüsünden “Döndür, çevir” komutunu verin ve “Yatay çevirin”. Sonra düzgünce yerleştirin. İşte yüzünüzün bir yarısı hakim oldu. Bunu başka bir isimle kaydedin ve fotoğrafınızı yine açın. Sonra biraz önce kopyalamadığınız diğer yarıyı seçin ve resim men… Anladınız. Uzun uzun tekrarlamayalım.

Böylece iki fotoğraf oluştu. Doktorlar çekicilik, güzellik duygusunun yüzdeki geometrik dengeye bağlı olduğunu söylüyor. Bir suratın bu iki fotoğrafı brirbirine ne kadar benzerse o denli çekici ya da yakışıklı olur. Ancak tıpatıp aynı gibiyse aksine üzücü bir şekilde başka zihinse engellerin belirtisidir.

Türlerin seçimlerinde simetriye çok yakın bu görünümün vücut bağışıklık sistemi ile ilintili olduğu da şaşırtıcı bir sonuç olarak Newscientist dergilerinde geçen yıllarda yazıldı.

YÜZDEKİ ALTIN ORAN NASIL BULUNUR?
“Doğada, Sanatta, Mimaride Altın Oran ve Fibonacci Sayıları” adlı eserde yer alan bilgiye göre, bir yüzde altın oran varlığından söz edebilmek için, ağız uzunluğu ile burun genişliği, göz bebekleri arasındaki uzaklıkla, kaşlar arasındaki uzaklığın, burun genişliği ile burun delikleri arasındaki uzaklığın, yüz boyu ile yüz genişliğinin, alt dudak genişliği ile üst dudak genişliğinin birbirine oranının 1,618…’i vermesi gerekiyor.
Kaynak: http://www.milliyet.com.tr/2007/05/17/son/sontur11.asp

Peki devam edelim mi eğlenmeye?

Yine sizler için uğraşarak hazırladığım (!) Sharon Stone’a ne dersiniz?

sharonsimetrik.jpg

Konuyu 1990’dan beri okuyorum. işin uzmanları denemeler, araştırmalar yapmış. Buyurun kaynaklara.

İskoçya’daki St. Andrews Üniversitesi’nden bir grup bilim adamı, simetrik yüzlerin hangi şartlarda karşı cinse çekici geldiğini araştırdı. Bunun için kadınlara çeşitli erkek yüzleri, erkeklere de çeşitli kadın yüzleri gösterildi.
Araştırma sonuçları, insanların simetrik yüzleri beğenme nedenlerinin evrimle birlikte geliştiğini gösteriyor. Kadın ya da erkek, karşısında simetrik bir yüz gördüğünde beyni, o kişinin sağlıklı, genlerinin iyi, yani neslin devamı için uygun olduğu sinyalini veriyor.
Simetrik olmayan yüzler ise evrimleşmede bir aksama ya da hastalık çağrışımı yaptığından tercih edilmiyor. Simetrik yüzlülerin tercih edilmesi doğal bir seleksiyon yöntemi. Simetrik yüzlü, yani üstün olan seçilen oluyor. Bu nedenle de evrimle birlikte, hem insanların simetriye olan düşkünlüğü hem de yüzlerin simetrisi arttı.
Kaynak:http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=82712

Yüz asimetrisini tespitte, lezyon tarafındaki kulağın posterior deplasmanı, gözün daha aşağıda olması, aynı taraf zigomanın arkaya çöküklüğü ve göz kapağı açıklığının vertikal yüksekliğinde azalma gibi değişik yöntemler kullanılmıştır. Ancak bu kozmetik bozuklukların hastalarda bulunma oranı şiddeti değişmektedir. Ayrıca şiddetini ölçecek herhangi bir yöntemde
tarif edilmemiştir. Bizim kullandığımız Frontal Sefalometrik analiz Ortodontik tanı ve tedavide yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Bu incelemede çeşitli çizgisel ve açısal ölçümlerden yararlanılır. Bunlardan birisi de PSA’dır. Yüz asimetrilerinin tespitinde ve etiyolojilerini değerlendirmede kullanılan bir açıdır. Bu yöntem tortikollisli hastaların yüz asimetrilerinin tanısında ve takibinde kullanılmamış ve etkinliği incelenmemiştir. Biz bilinen bu yöntemi tortikollisli hastalarda kullandık. Bulgularımıza göre yüz asimetrisinin miktarı açısal olarak tespit edilebilmekte ve tedavi sonrası düzelmede kolaylıkla takip edilebilmektedir. Ancak bu yöntemin etkinliğinin daha geniş hasta guruplarında ve daha uzun takip süreleriyle incelenmeye ihtiyacı vardır. Ayrıca üç boyutlu BT ile yapılan karşılaştırmalı çalışmalarla yöntemin eksiklikleri belirlenmelidir.
Kaynak:http://www.osteoporoz-osteoartrit.org/aas/2002/pdfsno4/vol13no4-4.pdf

anahtar kelimeler: symmetry face

Sayın Prof.Dr. Kaan AYDOS’un makalesi mükemmel. Bir çok sorunuza cevap verecek.
http://www.androloji.org.tr/guvsbg/icerik.asp?lang=&action=single&id=103

Simetik Fotoğraf Oluşturma Sitesi
http://www.symmeter.com/symfacer.htm

Simetri Fiziksel Çekicilik (İngilizce)
http://en.wikipedia.org/wiki/Facial_symmetry

Face analysis using CNN-UM (İngilizce)
http://lab.analogic.sztaki.hu/cnna04/1002-Szlavik-Face.pdf

http://www.uni-regensburg.de/Fakultaeten/phil_Fak_II/Psychologie/Psy_II/beautycheck/english/symmetrie/symmetrie.htm

http://regentsprep.org/Regents/math/symmetry/Photos.htm

PAYLAŞ: