Makaleyi okumak yerine dinlemek ister misiniz?

 

Bugün bir sitede canım Atatürk’ün videosunu görünce inanamadım. Yıllardır 10. yıl nutku ve bildiğimiz kısa hızlı görüntüleri dışında bir film çekimini görmemiştim. Çok sevindim.
İzleyin ve şaşırın. Bir ulusun önderi ne kadar ulusunu kucaklıyor, milletiyle kendi çocuğu ve annesi babası gibi nasıl kalpten sevgiyle dolu, dış dünyayla nasıl rahat ve dürüst konuşuyor. Nasıl İngilizce konuşacağım diye şekilden şekile girmiyor. Ne kadar modern kıyafetli ve ne kadar zamanda yolculuk yapıp 1900’lü yıllara gitmiş gibi.

Gerçekten de keşke Mustafa Kemal tüm çekişmelerin dışında tutulsaydı. Böyle nadide üstün nitelikli ve alicenap bir insan, ucuz politikalarda taraflarca çekiştirilmeseydi. Sesini duyduğumda işittiğim sevinci herkes hissedebilseydi.

Seni saygıyla anıyoruz Atam. Nutku’nu okumayı tüm gençlerine öğütlüyoruz. Dış politikalarda sırtımız dik ve onurlu olacağımız günler için canla başla çalışıyoruz. Ne mutlu seni sevene.

Videoyu Youtube gönderenin belirttiğine göre :
Atatürk’ün Amerika devletine yaptığı konuşma. 1925 yılında Atatürk Orman Çifliği. Arkadaki şahıs Ankara Amerikan Büyükelçisi’dir.(merak edenlere:)


http://www.metacafe.com/watch/1050840//
http://www.youtube.com/v/j9x1xyfeoeU

KONUŞMA METNİ:

Yazan: Ali TURAN

Muhterem Amerikalılar,

Türk milletiyle Amerikan milletleri ve karşılıklı olduğuna emin bulunduğum muhabbet ve samimiyetin tabii menşei hakkında birkaç söz söylemek isterim.

Türk milleti zaten demokrattır. Eğer bu hakikat şimdiye kadar medeni beşeriyet tarafından tamamıyla anlaşılmamış bulunuyorsa, bunun sebeplerini muhterem sefirimiz Osmanlı İmparatorluğu’nun son devirlerini işaret ederek çok güzel ifade ettiler. Diğer taraftan Amerikan Milletinin kendini hissettiği dakikada istinad ettiği (….) demokrasidir

Amerikalılar bu mevhibe ile mümtaz bir millet olarak beşeriyet dünyasında arzı mevcudiyet eyledi. Büyük bir millet birliği kurdu. İşte bu noktadandır ki Türk milleti Amerika milleti hakkında derin ve kuvvetli bir muhabbet hisseder. Ümit ederim ki bu müşahede iki millet arasındaki mevcut olan muhabbeti kökleştirecektir. Yalnız bu kadarla kalmayacak, belki tüm beşeriyeti birbirini sevmeye ve bu müşterek sevgiye mani olan mazi hurafelerini silmeye, dünyayı sulh ve huzur altına sokmaya medar olacaktır.

Muhterem Amerikalılar,

Temsil etmekle mubayi olduğum Türk milletinin, Yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin insani gayesi işte bundan ibarettir. Bu yüksek gayede zaten çok yükselmiş bulunan Amerika milletinin, Türk milleti ile beraber olduğundan şüphem yoktur.”

İNGİLİZCE KONUŞMA METNİ:

Çeviren : Işık Biren

For those who have asked this the Translation of the Speech

I would like to mentıon a few words about the natural origin of the undeniable sincere relationship between the people of Turkey and those of the United States of America.

The Turks are already a Democratic Nation . İf this true fact has not been understood by today’s civilised world I must direct attention to the remarkable comments made by our ambassador regarding the last days of the Ottoman empire. On the other hand the American people have always relied and depended on democrasy to identify them as a nation since their inception . İt has been through this blessing that they have been placed amongst today’s civilised world as a new nation (country).
This has given them acceptance as a new nation . Thus the Turkish people feel a strong sentiment of love and understanding towards the American people . I do hope that the observation of this fact will encourage further dialog and warm relations between the two nations; but this will not be all!

I am sure that this will also allow the rest of the civilised world to have more good will towards one another and ERASE all past negative FABLES and experiences;thus leading the world towards a more peaceful and lawful existence.
Dear Americans as a proud representative of the Turkish nation I give you this as a goal and sole purpose of the new Turkish people. I have no doubt that the American nation who has already reached this ultimate goal shall understand and join the new Turkish nation.

Atatürk’le ilgili diğer makalelerim:

Atatürk Kendi Sesiyle | 1935 Kurultayı
Atatürk’ün Görülmemiş Fotoğrafları
CUMHURİYET | HALKA HÜRRİYET
M.Kemal Komutan, Lider, Öğretmen, Bilim adamı, Edebiyatçı, Çiftçi, Milletvekili, Cumhurbaşkanı
Cumhuriyet, Halkın Yıldızıdır, Tacıdır

STARBUL, Türkiye'de 100 yıllık sürede geçen baş döndürücü bir bilim kurgu roman. Starbul romanı okumak için tıklayın

SİTEMİZE ABONE OLDUNUZ MU?