Cymatics | Saymatiks Sesten Şekle | Şeklin Sırrı

Gerçekten olağanüstü bir konuya giriş yapıyorsunuz. Bu konu son derece derin, üzerinde düşünülmesi gereken fiziksel ve evrensel bir olguyu anlatır.


Goethe der ki, “Mimari, donmuş müziktir ve müzik, akan mimari…”

Tamamen sessiz ve hareketsiz bir şekilde durduğunu düşündüğümüz tüm yapılar, moleküler yapıları ve biçimlerinden ötürü işitemediğimiz bir ses çıkarırlar. Bu melodi öylesine önemlidir ki, bir varlığın varoluş düzlemi ve yıkımı bu frekansa bağlıdır. Titreşim, biçimi etkiler, mesela bir köprüden geçen binlerce asker, aynı anda uygun adım yürürlerse oluşan birleşik titreşim dalgası köprünün yıkılmasına neden olur. Rezonans etkisi denen bu güç köprünün kendi öztitreşimlerine yaklaşan dış titreşimin üstüste bindirdiği dalgaları temsil eder. Gezegenlerin ve canlıların da titreşimleri vardır.

Titreşimlerin oluşturduğu etkileri az çok duymuşuzdur. Eski Ahitte şehrin surlarını deviren boru sesleri ve Kuran’da sadece tek sesle yokedilen kavimler anlatılır. Ses frekansının bu yıkıcı etkisi gibi, yapıcı müthiş bir etkisi de vardır. Bunu müzikte ve doğanın seslerinde, hayvanların hareketlerinde işitiyoruz. Ancak titreşimlerin bundan öte bir anlamı var.

SESLERİ GÖRÜNÜR KILMAK

Konuya adım adım gireceğiz. Çok anlaşılır adımlarla ilerleyeceğiz merak etmeyin. Şimdi dünyaca ünlü TED’den bahsedeyim size. Alanında uzmanlar çok kısa bir sunumla izleyicilere çok kısa bir sürede bir bilgiyi anlaşılır bir dille anlatırlar. İzleyici olarak katılmanın bile zor olduğu bu konuşmalar TED’in web sitesinden halka sunuluyor. En güzeli birçok dilde altyazının da bulunması. Aşağıdaki video bu konuyu oldukça hızlı şekilde özetliyor. Sağ üst köşesindeki tam ekran düğmesi ile büyütebilirsiniz. Türkçe altyazı yüklenmeli otomatik olarak ancak yüklenmezse “View Subtitle” menüsünden seçmelisiniz.

Evan Grant : Making sound visible through cymatics /
Evan Grant : Saymatiks ile Sesleri Görünür Kılmak

(Özel teşekkür: İngilizce giderek daha çok bilinir oldu. Bizler de takip edebiliyoruz ama bu yazıya başladığımda Türkçe altyazısı yoktu. Bu birçok okurumun izlemesini zorlaştıracaktı. Türkiye TED Tercüme Grubu’ndan dostum Ahmet Yükseltürk (nanoturkiye olarak tanınır) ve çevirmen arkadaşından (Abdülkadir İnel) destek rica ettim. Konuya eğildiler ve kısa sürede kaliteli bir çeviri yapıldı. Yazının genele yayılması için bu desteklerine ve TED videolarına Türkçe altyazı ekleyerek toplumumuza verdikleri hizmet için kendilerine teşekkür ederim. Sadece bilimin adı çeviride Cymatics için Siyamatik yerine Saymatiks olmalıydı derim. DVD, CD gibi eşsesli olurdu. Mesela bu fırsatı “sibernetik” kelimesinde kaçırdık. “Saybernetik” şeklinde Türkçeleştirebilirdik ve kelimenin sessel uyumu daha çok dünya vatandaşı için anlaşılır olurdu. Teknik terimler için bunu düşünmeliyiz derim.)

CYMATIC VE CHLADNI FIGÜRLERİ TARİHÇE

Bundan yüzlerce yıl önce bu konu gündeme geldiğinde araştırmacıların en çok üstünde durdukları şey, sesleri gözle görünür hale getirmekti. Notalardan bahsetmiyorum. Deneylerin temelinde kum gibi, tuz gibi tanecikli ve akışkan ama suya göre daha kontrol edilebilir malzemelerle yapılan çalışmalar yatıyor.

chladnifigures.gif

Uzmanlar bir metal plaka üzerine kum yüzey seriyorlar. Metal plakayı bir ses kaynağına eskiden müzik aletlerine, şimdilerde hoparlör sisteme bağlıyorlar. Belli frekanslarda sesler verildiğinde ve süreklilik sağlandığında müthiş bir şey olmaya başlıyor. Kum taneleri titreşerek iki temel farklı bölge oluşturuyor.

O anki titreşimle dolan ve boşalan iki bölge. Temizlenen bölge titreşerek kumsuz kalıyor ve kum taneleri dolan alanlara taşınarak insanı hayranlık içinde bırakan desenlere bürünüyor. Ses frekansı değişince, yine değişiyor. Bu şekiller öylesine etkileyici ki, insanları değişik ses aralıklarını ve kombinasyonlarını deneme merakı sarıyor. O yüzyılda evlerde bir eğlence aracı olarak portatifleri kullanılmaya başlanıyor. Sonraları modern bilimlerin gelişmesi ile birlikte bir bilim dalına dönüşüyor.

CHLADNI FIGÜRLERİ


Yukarıdaki video çok şeyi anlaşılır kılıyor..

Ansiklopediler ve ders kitapları bu olayın geçmişini belli bilimadamlarına dayandırsalar da arkeologlar her an ilginç bir bulgu ile karşımıza geliyor ve eski uygarlıkların bunu gündelik yaşamda çok iyi bildiğini gösteriyorlar. Örneğin Rosslyn Şapel’deki müzik küpleri

İskoçya Midlothian’daki Rosslyn Şapel’inin tavanına kazınmış semboller birçok nesil boyunca tarihçileri hayrete düşürmüştür. Templar Şövalyeleri Rosslyn Şapel’ini 1477’de kurmuşlardır. Şapel’in tarihi ve efsanesi, On Emir Sandığı, Gerçek Kader Taşı, Robert Bruce’un Kalbi, Hz. İsa’nın Başı’nın da dahil olduğu çağları aşmış en değerli dini ve tarihi sanat eserlerinden bazılarına hürmetle evsahipliği yaptığını ifade eder. Mimarisinde, o 15. yüzyıl şehrindeki insanlar için ruhani önemi olan antik müzik notaları olduklarına inanılan sembollerle süslenmiş 213 küp vardır. Şu anda sekiz kişilik seçme bir grup bilim adamı ve müzik uzmanı bu küplere işlenmiş olan sembolleri deşifre etmeye çalışıyorlar. Her bir müzik notasını temsil eden titreşimlerin, ilk önce görsel olarak ince pirinç bir levhayı kumla kaplayarak, sonraysa levha üzerine yerleştirilen bir yayla bir müzik notası çalınarak oluşturulduğuna inanılıyor. O zaman müzik notasının görsel temsili, o notanın titreşimlerinin şekil verilmiş kumda oluşturduğu ayırt edici biçimlerde görülebilir.

Glasgow Üniversitesi’nden Orta Çağ ve Rönesans müziği uzmanı Warwick Edwards, küplerdeki oyukların aslında antik bir müzik kaydetme şekli olabileceğine inanıyor. Bir yazar ve tarihçi olan ve Rosslyn’in tarihini araştıran Stephen Prior ise, bu müzik notalarının Orta Çağlar’a ait iyileştirici bir ilahiyi temsil ettiği sonucuna varmıştır.
Kaynakça: http://www.cymaterapi.net/?p=27

Rosslyn Şapel Müziği dinlemek
http://www.crystalinks.com/music_cubes.html

Yaklaşık 400 yıl önce, Galileo kitabında bu konuya dikkat çekti. “Dialogue Concerning the Two Chief World Systems”

1680 yılının 8 Temmuz’unda Robert Hook (bildiğiniz gibi mikroskobun da mucidi büyük bilimadamı) cam levhaların titreştirilme modlarıyla, titreşim halinde bulunan örüntülerin hareketsiz noktaları arasında bağıntıyı farketti. Çalışma şekli unla kaplı cam levhaların kenarlarının bir yayla titreştirilmesiydi.

Hukukçu, müzisyen, fizikçi Ernst Chladni 1787’de “Ses Teorisinin Keşifleri Hakkında | Entdeckungen über die Theorie des Klangesor | Discoveries in the Theory of Sound” adlı eserini yayınladı. Akustik biliminin öncülerinden sayılan Chladni’nin başarısı sesi görünür kılmak için geliştirdiği ses dalgası üretecidir. Violin yayının yardımıyla üstü kumla kaplı bir düz tabakanın kenarlarına vurularak titreştirilmesiyle keşfettiği bu evrensel şekiller daha sonra ismiyle Chladni figürleri olarak anıldı. Bu figürlerle sesin fiziksel maddeye etkisini gözler önüne seriyordu. Üstelik temel seslerin etkisi herkesce kabul edilecek netlikte görülen geometrik desenlerdi.

HANS JENNY

Cymatics / Saymatiks bilimdalına isim olarak verilmesi İsveçli Hans Jenny(1904-1972)’nin 1967 yılında yazdığı “Kymatik” adı kitapla oldu. Kelimeyi eski Yunanca kyma (κύμα, dalga) ve kymatika (τα κυματικά, dalgalarla ilgili maddeler, meseleler” kökeninden bulmuştu. İngilizce’ye Cymatics şeklinde çevrildi.

Hans Jenny çalışmalarında piezoelektrik yükselteçler (amplikatör, amplifier), dalgalar ve çeşitli metotlarla yüzey tozu olarak pudra, hamur ve sıvıları canlı yaşayan nesnelermiş gibi birbirini izleyen formlar halinde hareket ettirdi. Bu oluşan formlar doğada, sanatta ve mimari de bulunuyordu.

Bu dalgaları oluştururken basit Sinüs dalga titreşimlerini kullandı. (Saf temel titreşimleri). Bu titreşimler insan kulağının işitebildiği bölgede yer alıyordu.
http://en.wikipedia.org/wiki/Hans_Jenny_%28cymatics%29

HANS JENNY’NİN TONOSCOPE CİHAZI VE PATENTİ

http://www.google.com/patents?id=xYN0AAAAEBAJ&zoom=4&pg=PA1#v=onepage&q=&f=false

Benzer diğer patentler
http://www.google.com/patents?id=O7hmAAAAEBAJ&zoom=4&pg=PA1#v=onepage&q=&f=false
http://www.google.com/patents?id=ZV2YAAAAEBAJ&zoom=4&pg=PA4#v=onepage&q=&f=false

Hans Jenny’nin Çalışma Videoları | Maddeye Sesle Can vermek

Cymatics – Bringing Matter To Life With Sound (Bölüm 1/3)

Cymatics – Bringing Matter To Life With Sound (Bölüm 2/3)

Cymatics – Bringing Matter To Life With Sound (Bölüm 3/3)

Dağılıp Toplanma (Materyalize ve Demateryalize olma)

http://www.youtube.com/watch?v=NiTg94vSWJQ

Sesle Levitasyon – Yerden Yükselme

3 düzlemde ses kaynağı X Y Z eksenlerinde 600 Hertz frekans kullanılmış. 1987 yılında NASA yapmış bu deneyi ve başarmışlar. Detaylı bilgi için tıklayın ve açılan sayfada sonraki sayfalara da bakmayı unutmayın. http://science.howstuffworks.com/acoustic-levitation.htm

SES Frekanslarıyla İyileşme

Dr. Sir Peter Guy Manners’ın sağlıklı doku frekansları çalışması pek çok sene önce Almanya’da başladı. O ve bir araştırma ekibi doku frekanslarını yakalayıp kaydetmek üzere tasarlanmış aletlerin yardımıyla yakalayıp kaydedebiliyorlardı. 1950’lerde Paris Sorbonne’dan Profesör Gaveau, Almanya’dan Dr. Brunner, Yale Üniversitesi’nden Dr. Harold S. Burr ve de İsviçreli bilim adamı Dr. Hans Jenny bu fenomenler üzerine araştırma yapmaktaydılar. Dr. Manners onların çalışma sonuçlarını bir araya getirdi ve Cymatik üzerine dayanan bir terapi geliştirdi. Dr. Manners şöyle söylemiştir: “Bedenimizin her bölümünün – kalbin, akciğerlerin, karaciğerin, böbreklerin, kasların, kemiklerin, sinirlerin – bir ahengi vardır. Bu ahenkler şu anda belirlenmiştir. Onların yapının ve sistemin içine yeniden çalındığını ve çalınabildiğini biliyoruz.” ”Cymatik” terimini türeten ilk Hans Jenny’di. Dr. Manners çalışmasına saymatik (cymatics) terapi, sonrasındaysa Jenny’nin dalga fenomenleri ve titreşim bilimine olan katkılarına duyduğu büyük saygısından ötürü Cymatherapy ismini verdi. Kaynakça: http://www.dtbelmayener.com/?p=66

Dr. Peter Guy Manners, İngiliz Osteopath uzmanı ve sesle iyileştirmenin Batı bilimindeki öncülerinden. Dr. Jenny’nin Cymatik çalışmalarını okuyor çalışıyor ve terapide kullanmaya karar veriyor. Vücudun çeşitli parçalarının sağlıklı frekanslarını tespit edip o hasta bölgeleri o frekanslarla rezonansa sokup sağlık getiriyor.

Antik Hindu tabletlerinden bir söz: Nada Brahma der ki, “Dünya Sestir!”

DEPREME ÇARE OLABİLİR Mİ?

Eğer bu seslerin genel karakteristiğini incelersek tektonik hareketlerin sesleri dinlenip uygun frekansa düşürürek ölçeklersek bir deney setinde bu ses frekansının oluşturacağı şekille yeryüzü grafiğini üst üste getirerek depremlerin asıl nereyi vuracağını ve deprem sonrasında asıl nerelerin çatlayıp nasıl yarıklar olacağını tahmin edebiliriz. Belki de birgün deprem dalgalarını söndürecek teknolojiye bile kavuşabiliriz.

SU İÇİNDE ÇOK GÜZEL CHLADNI FİGÜRLERİ

http://watersoundimage.yolasite.com/ Nasıl da kar taneleriyle aynılık gösteriyorlar.

KOZMOS, EVREN VE SES

İlahi sesin gücü de diğer Yahudi ve Hıristiyan geleneklerinde var olan bir konudur. Tekvin (Genesis -Tevrat’ın ilk kısmı) bize yaradılışın Tanrı “Nur olsun.” kelimelerini söylediğinde başladığını anlatır. Hindu Kutsal Kitapları’ndaki şu ölümsüz sözcükleri, “İlk önce Vak ile (Söz ile) Brahman vardı ve Söz Brahman’dır.” yansıtan Yahya’nın İncil’i de sesin her şeyin yazarı olduğunu söyler: “İlk önce söz vardı ve Söz Tanrı’ylaydı ve Söz Tanrı’ydı (
“First there was the word, and the word was with God, and the word was God” John 1:1 KJB )
Her şey O’nun tarafından yapılmıştır.” Kaynak: http://www.dtbelmayener.com/?p=75 Yazar: http://www.practicalspirituality.info/

Meseleye sadece ses olarak bakmak, geçekten de küçük bir alandan manzara seyretmeye benzer. Doğru yaklaşım biraz daha geri çekilip bu okuduklarımız ve gördüklerimiz çerçevesinde daha temel bir kanun aramaktır. Yani ses enerjinin hareket halinde oluşan bir etkisidir.

Soyut olarak baktığımızda enerjinin formlarında bu şekilerin oluştuğunu görürürüz. Yani gördüğümüz, ister büyük ölçekte, ister nano ve mikro ölçekte olsun, bir titreşimler dizisinin notaları oluşturması ve her nota diziliminin oktavın do’dan başlayıp do’da bitmesi ve bir üstünün bir altının açıllması gibi giderek minyatür ve büyük sistemlerde sonsuzlaşan şekiller görürüz.

Bu şekiller -şu an gördüğümüz şekiller- 2 boyutlu ve 3. boyutlu. Belki 4. boyutta, 5. boyutta da oluşan şekillerde sesin/titreşimin ve şeklin o katmanlarda karşılıkları var.

Öyleyse bir 5li nota sesi, beşgen bir yıldız şekli oluşturuyorsa, galaksilerin sarmal şekli belki elektronların quarkların enerji şekli bu frekansları destekliyor.

Canlı organizmaların şekilleri belki bir müzikle ya da orkestra ile ifade ediliebilir. Tanıdığım bir bilimadamı insan hücresinin bölünürken belli frekanslarda ses çıkardığını anlatmıştı. Ölmesi için kendisine vücut tarafından verilen ses emrini de.

Allah, “Ol!” dedi, oldu ifadesindeki, “OL” Arapça “Kun” aslında ilk dilde evrensel dil de Bingbang öncesi enerjinin tekilliğindeki o hali karanlık maddeye ve maddeye dönüştüren sonsuz erimde bir oktavlar demetimiydi belki de. Yine “And YAWAH spoke -and all was created / Yehova konuştu ve tüm varlıklar yaratıldı” ifadesi gibi.

Eski çağlarda insanların konuştuğu ilk dil nasıldı? Gördüğümüz hiç de ilkel değildi. Aksine dünyanın bir yerlerinde Sankrit -hatırladığımız en eski dil- harika anlamları sunuyordu. Kimilerine göre evrenin bir dili vardır. Bu dille seslenen o nesnenin üzerinde tasarruf yetkisine sahipti. Bu kadim öğretilere uygun seslere hükmetmek insanın tabiatında vardı.

ANTİK DİLLER YAZIDİLLERİNİN / ALFABELERİN DOĞUŞU VE TİTREŞİMLER

Hans Jenny, Tonoskop adında bir cihaz tasarlıyor. (Cristal osccillators) İnsan sesi ile bir borunun ucundaki zar titreşiyor ve kelimeler görünür bir hal alıyor. Cihazda elektronik hiçbir parça olmadığından sesin frekansı en temiz şekilde görülebiliyor.

Bu cihazla antik dillerle özelikle Sanskrit ve Hebrew ile çalışıyor. Modern dillerden farklı olarak sözün söylenişi ile oluşan şekille görüntüde oluşan şeklin uyumunu veyazılı alfabede o kelimenin o şekilde yazıldığını görünce çok şaşırıyor. Bunun anlamı o dilin yazıdilini oluşturanların bu çeşit bir deneyi yapmış olması olabilir veya başka bir yöntem de olabilir. Böylece o eski dillerin en eski dili görüşüne de atıfta bulunuyor bu fikir ve Tibetçe, Çince, Eski Mısırca için de denenmeli… http://www.world-mysteries.com/sci_cymatics.htm

Peki bu teorinin temeli var mı? Evet var. Özellikle eski zamanlardan kalma şekiler bugün bunu keşfetmemizi sağlıyor. Yukardaki örnekte Hans JHindistan’da meditasyon sırasında tekrarlanan bir kutsal kelime olan OM sesi verildiğinde bugün oluşan şekil ile binlerce yıl öncesinin sembolü şaşılacak şekilde aynı. Kutsal kadim dillerin kutsal görüntüler oluşturduğu düşünülüyordu. http://www.unitedearth.com.au/sound.html

Dikkat edin eski dillerin pek çoğunda semboller dili oluşturur. Harfler değil. En eski dillerde sanki başka bir ana dilin mirasçılarıdır. Kimilerine göre insanın nefes alış veriş sesi bile evrensel bir enerjinin formudur.

Gözle görmediğimiz enerjinin form kazanması ve görünür dünyaya ait fiziksel maddenin toparlanması atomların molekül oluşturacak şekilde biraraya gelmesi onların daha uzun dizilimleri organik maddeyi ve tüm gördüğümüz maddeyi oluşturması sesin maddeyi zorlayarak biçim vermesi gibi enerjinin kafeslerinde mi oluştu.

Ses aslında oluşturulurken 3 boyutlu bir bilginin 2 boyutlu ardışık genlikler halinde saklanması ve şifrelenmesi mi?

Yani şöyle düşünün ses aslında dalgalardan oluşur. Bu dalgaların genlikleri ve frekansı vardır. Ses arka arkaya gelen titreşimleri taşırken sadece iki bilgiyi bilmek ve dizi halinde ardarda dizmek yeterlidir. (Genlik ve frekans bilgisi) Ancak bu ses bir metal plaka üzerindeki tozlara 3 boyutlu bir bilgi ile şekil verir. Ardı ardına gelen frekans dizisi notaları notalar parçaları oluşturur.

Oluşan görüntüler andan ana değişirken dikey bir ışınım gibi üst boyuttan alta doğru inen enerji frekansı her boyutta süzgeçten geçerek şekil değiştirir. Böylece evrensel bir biçimlenme başlar. Gerek titreşim frekansı gerekse fiziksel büyüklük olarak her katmanda enerji farklı biçimlere bürünse de ses bunlardan birisidir. Önce maddeye o katman kaç boyutlu ise o kadarlık biçim verir. Sonra arka arkaya gelen enerji demeti zamanı oluşturur. Zamansal değişimi ve hareketi bu enerjinin bir borudan akan su gibi ya da arka arkaya gelen ses dalgaları gibi gelişiyle oluşturur.

Madde hali hazırda bu biçimde kalışını bu akışın sürekliliğine borçludur. Burada evren için anlatılanları aynen insana uyarlarsak bünyesinin bu enerjinin indirgenerek gidişinde hangi katmandaki bilgiyi aldığı şuurunun açılığını belirleyecektir. Hatta sağlığını uyumlu çalışan bir organizma olmasına.

Öyleyse enerjinin şekillenmesi gözle görünmeyen matematik kanunlara bağlıdır. Böylece önce görüntüyü gördük. Sonra bu görüntüyü sesin oluşturduğunu anladık. Sonra sesin bu görüntüyü oluşturmasının altında yatanın enerjinin karakterinden kaynaklandığını ve sesin bir enerji türü olduğunu başka enerji şekillerinde de biçimler oluşacağını gördük.

Soru enerjinin karakterinin neden böyle olduğu. İşte şimdi matematiğe geldik. Eğer çemberi oluşturmak için sonsuz sayıda noktayı bir merkeze eşit uzaklıkta dizmemiz gerektiğini biliyorsak bu noktaların bize Pİ sayısını vermesi gibi enerjinin karakterinde sabit olmasına karşın sonsuza uzanan değerler var. Bu değerler soyut evrenin somutlaşmasını sağlıyor.

Dolayısıyla soyut kısımda henüz keşfetmediğimiz bölümler olabilir.

KRİSTALLERİN TİTREŞİM OLUŞTURMADA YERİ

Kuartz tipi kristallerin istenen frekansı sürekli tekrarlama özelliği vardır. Programlandıklarında ışıksal ve sessel olarak istenen titreşimi temizleme, koruyucu alan oluşturma sağlıklı rezonans yaratma gibi bölümlerde kullanabilirler. Hans Jenny araştırmalarında kristal osilatorler kullandı. (OSİLATÖR: Elektrik salınımlarını elde etmek için, genellikle elektron tüpleri kullanan elektrikle çalışır bir cihaz) http://www.world-mysteries.com/sci_cymatics.htm

DUALARIN ETKİSİ

Mantralar, meditasyonlar ve duaların belli bir ritimdeki özel kelimelerin tekrarı, önce zihni sonra sesi ve sonra bedeni aynı anda belli bir frekansa sokar. Bu titreşim asal bir akış ile temasa geçilebilmesini sağlar. O düzlemin titreşimlerine yaklaştıkça oradan gelen algı iş oluş ve duygusal izlenimler algılanır hale gelir. Beyin merkezlerinin doğru uyarımları insan üzerinde olumlu etkiler oluşturabilir.

CHLADNI DESENLERİ ÜRETEN PROGRAM

Bir ses kaynağı ve metal plaka olmadan da bu yapılabilir mi diyerek düşünürken olayın matematiksel modelinin mutlaka kurulmuş olması gerektiğini düşündüm.
Gerçekten de http://softwaretonoscope.com/ adresinde bir program buldum. Verilen frekansın görüntüsünü oluşturuyor. Ayrıca frekans üretici program SineGen 2.1 http://www.tucows.com/preview/502787

GEOMETRİ
http://wikicompany.org/wiki/911:Geometry

TİTREŞİMLERLE 3 BOYUTLU NESNELERİ OLUŞTURUP VARMIŞÇASINA DOKUNABİLMEK

İnanılmaz ama Japon bilimadamları bunu başardı. Bilgisayar ekranında tasarlanan nesneyi ultrasonik ses dalgaları üzerinde oluşturuyorlar. Elinizi uzatıp dokunmak istediğinizde şaşırıyorsunuz, sanki görünmez şekilde nesne orada. Düşünün bununla cilt üstünde pek çok duygu elde etmek mümkün.

http://www.youtube.com/watch?v=hSf2-jm0SsQ&feature=player_embedded

Bu teknolojiye 3d holografik görüntüleme eklenirse hem görülen hem dokunulan nesneler elde edeceğiz. Bunun iletişimde açacağı çığrı düşünün dünyanın her yerinden istediğiniz şey sanal dokunuş ve 3d görüntüleme ile gerçek gibi kaşımızda görme. Sanırım Matrix filmi gerçekten geliyor.
Detaylar şurada: http://cymatica.net/post/156179253/airborne-ultrasound-tactile-display-the

Aşağıda ise Intel firmasının kurguladığı buna dayalı bir gelecek var

İŞİTME ENGELLİLER İÇİN CİLT ÜZERİNDEN VERİLEN TİTREŞİMLERLE BEYİNDE SESİN OLUŞTURULMASI

Patrick Flanagan titreşim üzerine çalışmış en ilginç bilimadamlarından birisi. Bugün pek çok teknolojik cihazda imzası var. Örneğin NASA uyduları için piramidal yüzeyli karışık dalgaları söndürmekle görevli antenler, işitme engelliler için küçük yaşta keşfettiği Neurophone. Ana sayfası http://www.neurophone.com/ ve http://www.floraberlin.de/soundbag/index84.html#soundbag

Neurophone, titreşimleri doğrudan cilt üstünden beynin ilgili bölgesine gönderen bir cihaz bu işlem sırasında dönüşüm için quartz kristalleri kullanıyor. Amerikalı Flanagan 1958 yılında bu cihazı keşfeder. Ama uzun zaman nasıl çalıştığını dinleyecek bir yetkili bile bulamaz. Hayatını okurken sadece Amerikan Deniz Kuvvetleri tarafından dikkate alındığını görmem büyük buluşların yine silaha dönüştürülüp üstüne çok gizli damgası vurulup insanlık ailesinden gizlendiği hissine kapılmama yol açıyor. Bulduğu cihaz bir başlık bandı şeklinde giyiliyor ve bu yöntemle beyine görüntü de aktarılabiliyor. Olağan duyu organlarımızı atlatıp doğrudan beyin merkezine bilgiyi sinyaller halinde göndermek beynin bunları tercüme edebilmesi için alışma sürecini de beraberinde getiriyor.

Patrick Flanagan pembe nehir yunusları ile insanların iletişim kurabilmesi için bir araç tasarlıyor. Üstelik 1968 yılında. Hawaii’de süren deneylerde 30 kelimelik minik bir sözlük bu işlemde kullanılıyor. Amerikan Hükümeti adına patentleniyor ve 5 yıl sonra daha gelişmiş bir modeli patantleniyor.

Bilimadamının cildimiz 5. duyumuz makalesi de düşündürücü. İç kulağın sadece denge amacıyla sıvılarla dolu olmadığını aynı zamanda ultrasonik ses dalgalarını yakalayıp sinyallere çevirdiğini söylüyor.

Düşününce yukarıdaki deneylere bakalıp suya titreşim verilince şekillerin oluştuğunu gördük. Kulaktan gelen sinyaller sıvı içinde anlamlandırılacak aşamaya geçmeden önce sinir sistemi için sinyallere dönüştürülürken belki de bu sıvı kristallerin hareketle oluşturduğu elektrik sinyalleri taşıyorlar.
Patric Flanagan geniş bir röportaj arşivi ve patentlerinin açıklaması çizimleri
http://www.rexresearch.com/flanagan/neuroph.htm#anderson
http://www.worldtrans.org/spir/neuro.html

EVDE KENDİ CYMATICS ŞEKİLLERİNİ ÜRETMEK İÇİN

Sadece hoparlör sisteminiz biraz tuz ve düz bir zemin olarak kullanacağınız metal plaka yeterli olacak.

En iyi yapılmış örnek. Dış titreşimleri söndüren piramidel sünger kullanılmış.
http://www.fas.harvard.edu/~scidemos/OscillationsWaves/BigChladniPlate/BigChladniPlate.html

3 Hoparlör Kullanarak Yapılmış Olan Harika Örnek
Dökümantasyon müthiş adım adım yapılışı yazdıkları bilgisayar programının tüm kodları kullanılan elektronik bileşenler tümüyle halka açık bir proje olarak üretilmiş.
http://hades.mech.northwestern.edu/index.php/Three-speaker_Chladni_Patterns

Su deneyi – kişi kendisi üretmiş

http://www.youtube.com/watch?v=tI6S5CS-6JI&NR=1

Su deneyleri yapmanız için gerekenler
http://watersoundimage.yolasite.com/do-it-yourself.php

SUYLA HARFLERİ YAZDIRAN MODERN MAKİNALAR

KAPLUMBAĞA KABUKLARI VE SAYMATİKS DESENLERİN BENZERLİĞİ

KAYNAKÇA:

http://en.wikipedia.org/wiki/Cymatics
http://www.cymatics.co.uk/
http://www.cymaticsource.com/
http://www.cymaticsconference.com/2008/index.html
http://cymatica.net/
http://en.wikipedia.org/wiki/Rosslyn_Chapel#.27Musical.27_boxes
http://www.frankperry.co.uk/Cymatics.htm
http://www.cymaterapi.net/?p=27
http://www.unitedearth.com.au/sound.html
http://www.ted.com/talks/evan_grant_cymatics.html
http://www.ismailersevim.com/?p=250
http://www.rexresearch.com/cymatics/cymatics.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Standing_wave
http://en.wikipedia.org/wiki/Bessel_function

BOL VİDEOLU KAYNAK
http://videotube.ronaky.com/tags/chladni.html

* Thomas James Mitchell, Rosslyn Chapel: The Music of the Cubes (Diversions Books, 2006)
* The Shaping Up with Sound – www.cymaticsource.com
* The Body’s Symphony of Sound and Vibration, Part 2 By Patricia R. Spadaro Copyright © 2005 Patricia R. Spadaro
* The Body’s Symphony of Sound and Vibration, Part 1 Patricia R. Spadaro Copyright © 2004 Patricia R. Spadaro
* Presentation at 2004 Bioelectromagnetics Society and Paper on Predicted Photon Chemistry Recently Anthony H. J. Fleming, Ph.D., and Elizabeth Bauer, R.N., C.E., presented their work of three years, “A predicted photon chemistry,” in Washington
* Energy Medicine and Sound Therapy What does Cymatherapy, have to do with “vibrational medicine,” or “energy medicine”? With Albert…more
* Research Update on the Sound Techniques of Cymatherapy The Cyma 1000 Cymatherapy Device Successfully Trialed on Thoroughbred Racehorses From June 19 to 25, 2005, Dr. Anthony Fleming
* Cymatherapy: A New Wave in Sound Techniques Sound therapies of many varieties are becoming more widely accepted every day.
* The Science of Sound Cymatherapy is our proprietary form of cymatic (sound) therapy.
* The Metaphysics of Sound The mystical traditions of East and West tell us that the key to unlocking the mysteries of the universe is sound.
* Sound—from ancient roots to modern research Since ancient times, sound has been used to stimulate healing in body, mind and soul.
* A Brief History of Cymatics The following article was published in Spirit of Ma’at: “Music of the Spheres” – Vol 3
* Cymatics Today with Elizabeth Colorio The following articles were published in Spirit of Ma’at: “Music of the Spheres” – Vol 3.

PAYLAŞ: