STRINGS | İPLER

Sinemanın öncüleri olan tiyatro sanatlarının belki de en zoru olan kukla tiyatrosunun bir şaheseri. Hamletvari bir konu çevresinde gelişen canlı kuklalar. Uzun uzun oturup bir makale yazdım. Fotoğraflarla süsledim. Çeviriler yaptım. Buyurun efendim Mihrace.Net’te okumanız için hazır 🙂

STRINGS / İPLER
http://www.mihrace.net/strings

Filmi online satın almak için:
http://www.ideefixe.com/video/tanim.asp?sid=YX4KYJU5G8ZFRNQLPGQN&referer=80239

PAYLAŞ: